2017-03-29 09:15:26

„Kamo nakon osnovne škole?“

U prilogu je ažurirana brošura „Kamo nakon osnovne škole?“.  Izmjene se odnose na sadržaj nastavnih planova i programa za pojedina zanimanja.


Osnovna škola Josipdol