preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

Vijesti

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (TRAJE DO 25.01.2016. GODINE)

Autor: Anita Poljak, 15. 1. 2016.

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj geografije -  jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za roditeljski dopust)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/16-01/1

URBROJ: 2133-28-01-16-2

Josipdol, 14.01.2016.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.Učitelj geografije -  jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za roditeljski dopust)

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - preslik).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

V.d.ravnatelja

Anđelina Božičević; prof


Priloženi dokumenti:
natjecaj_geografija.doc (29.00 KB)


CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju