preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

Vijesti

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Valentina Rahan, 3. 9. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/63

URBROJ: 2133-28-01-15-1

Josipdol, 03.09.2015.

 

Temeljem projekta pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Karlovačkoj županiji koja je prijavljena na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020 v.d.ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

 

MATIČNA ŠKOLA JOSIPDOL

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

PODRUČNA ŠKOLA TOUNJ

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 2 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

PODRUČNA ŠKOLA OŠTARIJE

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 3 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno 

 

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

- nezaposlena osoba,

– najmanje završena srednja škola,

– nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA:Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POSTUPAK PRIJAVE:Uz Prijavni obrazac za radno mjesto pomoćnika u nastavi (prilog ovom dokumentu), na javni poziv kandidati za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti slijedeće dokumente: životopis; dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika); dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice); dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice); dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (original – ne starija od 3 mjeseca); elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Osnovna škola „Josipdol“ Josipdol zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave (11. rujan 2015. godine).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom «Prijava za pomoćnike u nastavi»  ili donijeti osobno.

           

PRIJAVNI OBRAZAC

V.d.ravnateljica:

Anđelina Božičević, prof.
Facebook škole
Lista linkova je prazna
 

         

Oglasna ploča
Novo u "literarnom"
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju