preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

vijesti

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 12. 10. 2018. 07:19

 [više]

NATJEČAJ (10.10.-19.10.2018. godine) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 9. 10. 2018. 09:30

 [više]

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 1. 10. 2018. 09:01

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 27. 8. 2018. 13:52

Natječaj traje od 27.8.2018. - do 4.9.2018. godine.

 [više]

Natječaj za upražnjena radna mjesta - pomoćnici u nastavi (traje od 13.8.-21.08.2018. godine) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 13. 8. 2018. 09:59

 [više]

Natječaj za upražnjeno radno mjesto Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 21. 5. 2018. 14:11

Natječaj je otvoren od 21.5.-29.5.2018. godine

 [više]

Obavijest po raspisanim natječajima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 22. 2. 2018. 12:02

 [više]

NATJEČAJ ZA OTVORENA RADNA MJESTA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 17. 1. 2018. 19:06

Natječaji otvoreni od 18.1.2018. do 26.1.2018. godine

 [više]

NATJEČAJ Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 8. 11. 2017. 09:37

Natječaji vrijede od 9.11.-17.11.2017. godine

 [više]

Građanski odgoj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anita Poljak, 12. 10. 2017. 21:34

Građanski odgoj

 [više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 18. 8. 2017. 09:06

NATJEČAJ 

otvoren do 28.8.2017. godine

 [više]

Natječaj za upražnjena radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 17. 8. 2017. 12:05

NATJEČAJ

otvoren do 28.8.2017. godine

 [više]

Natječaj za upražnjena radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 16. 8. 2017. 12:39

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta otvoren do 25.8.2017. godine 

 

 

 [više]

Natječaj za učitelja matematike (natječaj traje do 04.05.2016. godine) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 25. 4. 2016. 10:00

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj matematike - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u PŠ Oštarije (zamjena za porodiljni dopust) 

 [više]

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 31. 3. 2016. 10:39

 [više]

Natječaj za davanje u zakup školske sportske dvorane Vijest ima dokument u privitku

Autor: Valentina Rahan, 14. 2. 2016. 11:33

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (TRAJE DO 25.01.2016. GODINE) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anita Poljak, 15. 1. 2016. 09:30

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj geografije -  jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za roditeljski dopust)

 

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (TRAJE DO 25.01.2016. GODINE) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anita Poljak, 15. 1. 2016. 09:23

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA - DEFEKTOLOG

 [više]

NATJEČAJ TRAJE DO 17.12.2015.G.

Autor: Anita Poljak, 9. 12. 2015. 15:51

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/120

URBROJ: 2133-28-01-15-1

Josipdol, 08.12.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.Učitelj razredne nastave - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u PŠ Oštarije (zamjena za porodiljni dopust)

2.Učitelj geografije -  jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za roditeljski dopust)

 

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - preslik).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

V.d.ravnatelja

Anđelina Božičević; prof

 [više]

Natječaj traje do 02.12.2015. godine

Autor: Anita Poljak, 23. 11. 2015. 12:36

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/112

URBROJ: 2133-28-01-15-1

Josipdol, 23.11.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.Učitelj razredne nastave - jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme u PŠ Vojnovac

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - preslik).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

V.d.ravnatelja

Anđelina Božičević; prof

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: Učitelj razredne nastave

Autor: Valentina Rahan, 7. 10. 2015. 23:53

Josipdol, 07.10.2015.
ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Učitelj razredne nastave - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u PŠ Oštarije

 [više]

Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Autor: Valentina Rahan, 27. 9. 2015. 08:52

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»
              J O S I P D O L
 
KLASA:003-01/15-01/14
URBROJ: 2133-28-01-15-12
Josipdol, 21.09.2015.
 
Temeljem članka 60. i 63. Statuta Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol, Školski odbor Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 21.09.2015.godine, pod 8. točkom dnevnog reda, donio je 
 
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol.
 [više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Valentina Rahan, 17. 9. 2015. 14:54

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/88

URBROJ: 2133-28-01-15-2

Josipdol, 17.09.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj povijesti - jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 12 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za neplaćeni dopust)
  2. Učitelj kemije - jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog rada tjedno u PŠ Tounj (zamjena za porodiljni dopust)
  3. Učitelj geografije - jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 36 sati ukupnog rada tjedno (zamjena za porodiljni dopust).
 [više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Valentina Rahan, 3. 9. 2015. 09:06

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/63

URBROJ: 2133-28-01-15-1

Josipdol, 03.09.2015.

 

Temeljem projekta pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Karlovačkoj županiji koja je prijavljena na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020 v.d.ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

 

MATIČNA ŠKOLA JOSIPDOL

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

PODRUČNA ŠKOLA TOUNJ

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 2 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

PODRUČNA ŠKOLA OŠTARIJE

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 3 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno 

 

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

- nezaposlena osoba,

– najmanje završena srednja škola,

– nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA:Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POSTUPAK PRIJAVE:Uz Prijavni obrazac za radno mjesto pomoćnika u nastavi (prilog ovom dokumentu), na javni poziv kandidati za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti slijedeće dokumente: životopis; dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika); dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice); dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice); dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (original – ne starija od 3 mjeseca); elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Osnovna škola „Josipdol“ Josipdol zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave (11. rujan 2015. godine).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom «Prijava za pomoćnike u nastavi»  ili donijeti osobno.

           

PRIJAVNI OBRAZAC

V.d.ravnateljica:

Anđelina Božičević, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Valentina Rahan, 14. 8. 2015. 12:19

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/56

URBROJ: 2133-28-01-15-1

Josipdol, 14.08.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

  1. Učitelj/stručni suradnik za rad u produženom boravku - jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme za 20 sati rada tjedno u PŠ Oštarije

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - preslik).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave. (25.08.2015.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

Ravnateljica

Zorica Jurašić, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Valentina Rahan, 14. 8. 2015. 12:15

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/54

URBROJ: 2133-28-01-15-2

Josipdol, 14.08.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

  1. Učitelj matematike - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u PŠ Tounj (zamjena za porodiljni dopust)

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - preslik).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave. (25.08.2015.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

Ravnateljica

Zorica Jurašić, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Valentina Rahan, 7. 8. 2015. 10:06

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/51

URBROJ: 2133-28-01-15-2

Josipdol, 07.08.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

  1. Učitelj njemačkog jezika - jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno u Područnoj školi Tounj

 

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - original).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave. (18.08.2015. g.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

Ravnateljica

Zorica Jurašić, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Valentina Rahan, 6. 8. 2015. 19:04

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»

              J O S I P D O L

 

KLASA:112-01/15-01/50

URBROJ: 2133-28-01-15-2

Josipdol, 06.08.2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. Učitelj razredne nastave - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u matičnoj školi Josipdol

Na oglašena radna mjesta temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos osim općih uvjeta utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - original).

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave. (14.08.2015. g.)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete bit će provedeno testiranje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

Ravnateljica

Zorica Jurašić, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Natječaj za popunu radnih mjesta

Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz.
Facebook škole
Lista linkova je prazna
 

         

Oglasna ploča
Novo u "literarnom"
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju