preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za upražnjena radna mjesta

Autor: Valentina Rahan, 16. 8. 2017.

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta otvoren do 25.8.2017. godine 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“

KLASA:112-01/17-01/40

URBROJ:2133-28-01-17-8

Josipdol, 16.8.2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Josipdol“, ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj/ice hrvatskog jezika, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom od 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima tjedno odnosno 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno
  2. Stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila - defektolog - jedan izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole
  3. Učitelj/ice razredne nastave - jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 21 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima tjedno odnosno 40 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno u PŠ Oštarije (zamjena za porodiljni dopust)
  4. Učitelj/ice razredne nastave - jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 21 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima tjedno odnosno 40 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno u PŠ Skradnik (zamjena za porodiljni dopust)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.).

Da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju.

Navedena isprava obvezno se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ista ne smije biti starija od 30 dana.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve zakonom propisane dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima se dokazuje navedeno pravo kao i druge dokaze koji su potrebni za ostvarivanje navedene prednosti pri zapošljavanju, a koja se ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osim navedenih dokumenta uz prijavu na natječaj obvezno se dostavlja i: životopis, preslika dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, potvrda o ukupnom radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana –  izvornik ili ovjerena preslika).

 

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47303 Josipdol.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

 

 

                                                                                                                 Ravnateljica:

Anđelina Božičević, prof.

 

 

 

Natječaj se nalazi u privitku
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju