preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

 > Naslovnica
Vijesti

Plan rada- uputa učiteljima, učenicima i roditeljima

Autor: ANITA Žanić Prebežić, 21. 5. 2020.

    REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“

               JOSIPDOL

 

 

PLAN RADA  UPUTA UČITELJIMA,

RODITELJIMA I UČENICIMA

 

Poštovani roditelji i učitelji za početak važno je napomenuti da se rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.

Upoznavanje s uputama.

 

Važno je da roditelji/skrbnici i djelatnici budu upoznati s ovim uputama. Telefonom ili na drugi primjeren način Uprava obavještava roditelje o sljedećem:

• da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,

• da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu.

         Temeljne odredbe

 • Neophodno je poticati fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece.
 • Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije ulaska u svoju skupinu/učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo.
 • Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.
 • Na ulazu u vrtić i školu te u školi na nekoliko lako dostupnih mjesta biti će postavljeni dozatori s dezinficijensom za dezinfekciju ruku školske djece i odraslih s uputom za korištenje. Djeca predškolske dobi ne dezinficiraju ruke nego ih češće peru sapunom i vodom, a i kod školske djece prednost ima pranje ruku.
 • Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Organizacija rada s djecom

Uključivanje približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini);

Učenici 3. razreda matične škole Josipdol biti će preraspodijeljeni u veću prostoriju (učionica tehničke kulture), ostali učenici biti će u svojim učionicama.

Učenici Pš Lucije Capan imati će nastavu u svojim učionicama

Učenici Pš Siniša i Zrinko Rendulić biti će preraspodijeljeni na prizemlje i kat- detaljniju uputu dobiti će prilikom dolaska u Školu

koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove- zadržavati se u svojim učionicama tijekom odmora ili ispred učionice

 • odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom- ukoliko učenici izlaze na igralište tijekom odmora dežurni učitelj mora kontrolirati učenike kako bi spriječio grljenje,  naguravanje učenika itd…
 • krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m) ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu.

Organizacija prostora

 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),
 • prehranu je moguće organizirati u prostoriji u kojoj borave djeca na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije
 • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca borave u njoj
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum; prolaz se organizira tako da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da u prolazu ne dotiču površine ili predmete
 • korištenje toaleta treba organizirati na način da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće od djece iz drugih odgojno-obrazovnih grupa (primjerice, ako je toalet manje površine dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također je potrebno poticati djecu na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta

Djelatnici

Djelatnike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) potrebno je, ako je moguće, rasporediti na što više aktivnosti koje ne zahtijevaju učestali kontakt s drugim osoba. U svim neizbježnim aktivnostima koje zahtijevaju češći kontakt s drugim osobama, neophodno je omogućiti fizičku distancu koliko to uvjeti omogućuju i nošenje maske. Za ostale djelatnike maska nije obavezna.

Ulazak i izlazak iz vrtića i škola

Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama.

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u vrtić ili školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

Učenike se savjetuje da pokušaju koliko je moguće i primjereno dobi ne dijeliti svoje stvari s drugim učenicama.

Ako je to moguće organizirati, roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolazi po dijete. Odgajatelj preuzima i vraća ruksak roditelju ispred ulaznih vrata. Odgajatelj odlaže ruksak u vrtiću, te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48 do 72 sata.

U školu učenici dolaze i odlaze samiorganiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije.

Preporučuje se koliko je moguće da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta izbjegavaju ulaziti u ustanovu.

Ispred ulaza u ustanovu, kod ulaska i izlaska iz ustanove, te u ustanovi, svim se osobama savjetuje da drže međusobni razmak (1,5 m).

 U pratnji jednog djeteta vrtićke dobi ili učenika uvijek je samo jedna odrasla osoba.

 Postupanje djece po ulasku u vrtić ili školu.

Učenici čekaju ispred školu. Učiteljica poziva učenike da uđu u školu u koloni jedan iza drugog s propisanim razmakom. Pri ulazu šprica im ruke dezinficijensom.

Dijete ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu i ulazi u učionicu.

Održavanje, dezinfekcija i čišćenje prostora

 • Prostorije je obvezno provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska djece
 • Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene,
 • Svi zaposlenici obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati svoje mobitele i  ruke
 • Ne preporučuje se nošenje rukavica. Prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma

 • Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, prilikom dolaska i odlaska  te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je navedeno u nastavku.
  • Matična škola- temperaturu mjeri pedagoginja
  • Pš „Lucije Capan“- temperaturu mjeri dežurna učiteljica
  • Pš „Siniša i Zrinko Rendulić“- temperaturu mjeri dežurna učiteljica
 • Vodi se evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma. Knjiga evidencije  nalaziti će se u zbornici!
 • Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta (prethodno o tome obavještavaju ravnatelja) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih prema liječničkoj indikacijama upućuje na testiranje.

Djeca

 • Djeca ne nose zaštitne maske.
 • Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.
 • Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi.
 •  Kihanje i kašljanje. Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju. Pribor za jelo.
 • Izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.
 • Djecu kojoj je prethodno osigurana podrška PUN-a moguće je uključiti u školu uz podršku PUN-a (PUN se tada ubraja u ukupan broj osoba u grupi).

Paralelno s nastavom u školama, i dalje će se omogućiti održavanje nastava na daljinu čija je podloga Škola na Trećem zajedno s radnim materijalima – zadatcima i aktivnostima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Škole za život, no potrebno je imati izniman razlog zašto učenik ne kreće u Školu ( teška bolest, izolacija zbog sumnje na covid-19, promjena mjesta boravka zbog potresa…)-prema uputi MZO

Učitelji neće održavati izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture, dopunska i dodatna nastava izvodit će se u smanjenom opsegu. Također, i sat dodatnih aktivnosti s učenicima neće se provoditi u ovoj fazi. Svi ti sati mogu se uvrstiti u dio nastave na daljinu, što znači da se učiteljima otvara mogućnost da nekoliko sati tjedno posvete komunikaciji s roditeljima i učenicima koji su još uvijek u nastavi na daljinu

Stručni suradnici trebaju pružiti podršku učiteljima u procesu pripreme za provođenje mješovitog modela nastave, a posebno u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Prema Uputama HZJZ-a nastavu za jednu grupu djece izvodi učitelj razredne nastave, ali se od 25. svibnja izvodi i nastava ostalih predmeta koje predaju učitelji predmetne nastave, kao i produženi boravak, ali uz što manje fizičkih kontakata s ostalim zaposlenicima škola.

To znači da će učenici u razrednoj nastavi sada u učionicama imati nastavu za sve predmete, pa i one koje ne predaje njihov učitelj razredne nastave (strani jezik, izborne i fakultativne predmete).

Prvi dan nastave u školi treba započeti uputama učenicima kako se ponašati, prati ruke, održavati fizički razmak i sl.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.
Facebook škole
INFORMATIKA

 

         

Oglasna ploča
Novo u "literarnom"
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Tražilica
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju